Palaa edelliselle sivulle

Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu


Tämä on epävirallinen ilmoitustaulu, jossa on vain osa ilmoituksista. Kaikki kunnan ilmoitukset ovat nähtävillä kunnan virallisella julkisten kuulutusten ilmoitustaululla
kunnantalon eteisaulassa osoitteessa Alkkulanraitti 55, Ylitornio.

Ylitornion kunnanvirasto

www.ylitornio.fi
Alkkulanraitti 55, 95601 Ylitornio
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
kirjaamo@ylitornio.fi
asiakasneuvoja: 0400-220367

Kunnanvirasto avoinna ma-pe klo 09.00-15.00, lounastauko klo 11.30 –12.15

Kuluvan valtuustokauden loppuun asti kunnalliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi tarpeen mukaan kunnan kotisivuilla, Meän Tornionlaakso –lehdessä sekä hallintokuntien erillisen päätöksen mukaan myös muissa tiedotusvälineissä.
Ilmoitukset avoimista viroista ja toimista julkaistaan lisäksi niin kuin niistä on erikseen säädetty sekä viran haettavaksi julistavan viranomaisen harkinnan mukaan enintään kolmessa ammatti-, sanoma- ja paikallislehdessä.

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset 2017 pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maanantai kello 15.00. Kokouksia voidaan tarpeen vaatiessa pitää muinakin aikoina.
Kunnanhallituksen kokoukset kevätkaudella 2017 pidetään seuraavasti:  16.1., 30.1., 20.2., 13.3., 27.3, 10.4, 8.5., 22.5.2017.
Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Pöytäkirja pidetään tarkastuksen jälkeen seuraavana arkipäivänä yleisesti nähtävänä hallinto-osastolla kunnanviraston aukioloajan.

Kunnanvaltuuston kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokouksen jälkeisenä seuraavana keskiviikkona ja pöytäkirja on nähtävillä kokouksen jälkeisenä seuraavana torstaina.

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla www.ylitornio.fi.

Lautakuntien pöytäkirjat ovat nähtävänä ko. toimistossa joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina kunnanviraston aukioloajan, sekä kunnan kotisivuilla www.ylitornio.fi.

Kunnanjohtaja on yleisön tavattavissa kunnanvirastossa viraston aukioloaikana, elleivät kiireelliset virkatehtävät sitä välttämättömästi estä.

YLITORNION KUNTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vuosiavustukset kulttuuritoimintaan

vuodelle 2017 on haettavana seuraavasti:
KULTTUURITOIMINTAA  harjoittavat yhteisöt 2 000 euroa.
YKSITYISET KULTTUURITYÖTÄ tekevät henkilöt ja taiteilijat 500 euroa.

Yhteisöt ja yksityiset henkilöt sekä taiteilijat voivat hakea avustusta lähinnä koulutukseen, esiintymisiin ja oman tuotantonsa esille tuomiseen. Avustuksen ehtona on, ettei tukea saada joltakin muulta julkiselta taholta.
Hakemukset on toimitettava viimeistään 28.04.2017 osoitteeseen Ylitornion kulttuuritoimi, PL 38, 95601 YLITORNIO.
Lisätietoja ja avustuskaavakkeita saa nuorisotoimistosta, sekä kunnan sivuilta tulostamalla lomakkeet / kulttuuritoimi. Tiedustelut puh 040-572 0327/Maarit Honkaniemi tai sähköposti maarit.honkaniemi@ylitornio.fi
Edellisvuoden avustuksesta on toimitettava tilitys uuden hakemuksen yhteydessä ja myös sellaiset vuoden 2016hakijat jotka eivät vuonna 2017 avustusta hae, ovat velvollisia toimittamaan tilityksen avustuksesta.

Ylitorniolla 16.2.2017 Sivistyslautakunta,
Vapaa-aikatoimi, Kulttuuritoimi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuorisotoimen avustukset haettavana

Nuorisotoimen avustuksia myönnetään paikallisille nuorisoyhdistyksille sekä muun nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan.
AVUSTUKSET myönnetään ERITYISAVUSTUKSINA JA KOHDEAVUSTUKSINA.
ERITYISAVUSTUKSET OVAT HAETTAVANA JATKUVANA HAKUNA NIIN KAUAN KUIN TARKOITUKSEEN VARATTU EUROMÄÄRÄ VUOSITTAIN RIITTÄÄ.
Erityisavustuksia jaetaan koulutus – ja kurssitoimintaan, leiri – ja retkitoimintaan sekä kerhojen toimintaan.
KOHDEAVUSTUKSET OVAT HAETTAVANA 31.10. .MENNESSÄ VUOSITTAIN.
Kohdeavustuksista ilmoitetaan erikseen syksyllä.
ERITYISAVUSTUKSINA jaetaan v. 2017 4 200€ ja
KOHDEAVUSTUKSINA jaetaan v. 2017 400€
Erityisavustuksiin luettavia kustannuksia hyväksytään 1.1.2017 alkaen.
Hakemuslomakkeita saa nuorisotoimistosta ja ne tulee toimittaa os. Ylitornion nuorisotoimisto PL 38, 95601 YLITORNIO jatkuvana hakuna.

Lisätietoja avustuksista saa nuorisotoimistosta, puh 040 572 0327/ Maarit Honkaniemi tai maarit.honkaniemi@ylitornio.fi

Ylitorniolla 16.2.2017
Sivistyslautakunta, Vapaa-aikatoimi
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liikuntajärjestöjen yleisavustukset vuodelle 2017

Liikuntatoimi julistaa haettavaksi liikuntajärjestöjen yleisavustuksen. Avustus tulee hakea
28.4.2017 mennessä nuorisotoimistosta saatavilla hakemuslomakkeilla. Lomakkeet voidaan toimittaa myös sähköisessä muodossa. Avustusta myönnetään 15 700 €. Vuoden 2016 tilitys on toimitettava hakemuksen yhteydessä . Vuoden 2017 avustusta ei makseta ennen kuin vuoden 2016 tilitys on toimitettu. Tiedustelut vapaa-aikajohtaja Maarit Honkaniemi puh 040 572 0327.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Esiopetukseen ilmoittautuminen 31.3.2017 mennessä

1.1.2015 voimaan tulleen lain mukaisesti lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
Ylitornion kunnassa esiopetusta annetaan kirkonkylällä päiväkodissa sekä Kaulirannan, Mellakosken ja Raanujärven kouluilla.
Esiopetuksessa noudatetaan omaa opetussuunnitelmaa sekä pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja. Kunta järjestää esioppilaiden kuljetuksen koulukuljetuksen yhteydessä, mikäli koulumatka on yli 3 km.
Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti 31.3.2017 mennessä.
Ilmoittautumislomakkeita saa päivähoitotoimistosta, päiväkodilta ja kunnan kotisivuilta (www.ylitornio.fi/palvelut/lomakkeet).Lomakkeen voi toimittaa joko sähköisesti Asiointitilin kautta (ks. ohje em. sivulta) tai postitse os. Ylitornion kunta/Varhaiskasvatus, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio.
Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi aamu- ja/tai iltapäivähoitoa, sitä haetaan päivähoitohakemuksella, joita saa kunnan kotisivuilta tai päivähoitotoimistosta.
Esikouluun tutustumispäivä on to 18.5. kouluilla klo 9-12 ja päiväkodissa klo 9-11.

Lisätietoja saa päivähoitotoimistosta puh. 0400-220368.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kouluun ilmoittautuminen ja tutustumispäivä

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta. Syyslukukauden 2017 alussa koulunsa aloittavat vuonna 2010 syntyneet lapset.
Kouluun ilmoittaudutaan 31.3.2017 mennessä koulutoimistoon p. 0400- 220 342 tai s-postilla anneli.miikki@ylitornio.fi
Tutustumispäivä on 18.5. klo 9-12 kaikkien koulujen osalta.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen 

Ylitorniolla iltapäivätoiminta 1.-2. luokkalaisille ja 3.-9. luokkalaisille erityisopetuksessa oleville lapsille järjestetään lukuvuonna 2017-2018 Nuorisotalolla. 3. luokkalaisia otetaan toimintaan mukaan, jos ryhmässä on tilaa. Toimintaa tullaan järjestämään koulupäivinä klo 12.00 – 17.00 välisenä aikana. Aamupäivähoito järjestetään varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä, jos tarve on todellinen.
Jos lapsellanne on tarkoitus lukuvuonna 2017-2018 osallistua iltapäivätoimintaan, pyydämme vanhempia toimittamaan hakemuskaavakkeet viimeistään 31.3.2017 klo 15.00 mennessä Nuorisotoimistoon tai Nuorisotalolle iltapäivätoiminnan toimipisteeseen.
Hakukaavakkeita saa Nuorisotoimistosta Kunnantalolta, Nuorisotalolta toimipisteestä tai Ylitornion kunnan nettisivuilta.
Tarkempia tietoja saa Nuorisotoimistosta/ Maarit Honkaniemi puh 040 572 0327 tai Nuorisotalolta/ Marjo Ahola puh 0400-373 181.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KUULUTUS

Kuntavaalit 09.04.2017

Kuntavaaleissa, jotka toimitetaan 09. päivänä huhtikuuta 2017, valitaan Ylitornion kunnan kunnanvaltuustoon 17 jäsentä.
Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa enintään valittavien valtutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita, eli 25.
Puolueet voivat muodostaa vaaliliittoja ja valitsijayhdistykset yhteislistoja.
Ylitornion kunnan keskusvaalilautakunnalle tarkoitettu puolueen, yhteislistan ja valitsijayhdistyksen ehdokashakemus on vaaliasiamiehen annettava
keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Mäelle Ylitornion kunnanvirastoon os.Alkkulanraitti 55, 95600 YLITORNIO viimeistään tiistaina 28.02.2017
ennen klo 16:00.

Ylitorniolla 29.12.2016

Keskusvaalilautakunta

-  -  - 

KUULUTUS

Kuntavaalit 2017

Äänestysaika

Kuntavaalit 2017 toimitetaan sunnuntaina 09. huhtikuuta 2017. Varsinainen vaalitoimitus tapahtuu klo 9:00 – 20:00 välisenä aikana.

Äänestysalue

Nimi                                                                                             Äänestyspaikka

001 Alkkula-Nuotioranta                                                          Kunnanvirasto
002 Mellakoski                                                                          Mellakosken koulu
003 Raanujärvi                                                                          Raanujärven koulu

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 29.03.2017 ja lopetetaan tiistaina 04.04.2017.
Ylitornion kunnan ennakkoäänestyspaikkana toimii Ylitornion kunnanvirasto.

Ajalla                                                                                            Aukioloaika

29.03 – 31.03 (ke-pe)                                                               09:00 - 18:00
01.04 – 02.04 (la, su)                                                               10:00 – 14:00
03.04 – 04.04 (ma, ti)                                                               09:00 – 18:00

Ennakkoäänestys (kiertävä bussi)

Ajalla

perjantai 31.03
09:00 – 10:00                                                                           Kainuunkylän koulu
10:30 – 11:30                                                                           Närkki GT –piha (huoltoasema)
13:00 – 14:00                                                                           Kuivakankaan koulu
14:30 – 15:30                                                                           Kaulirannan koulu

maanantai 03.04
09:00 - 10:00                                                                            Aavasaksan kansantalo
10:30 – 11:30                                                                           Etelä-Portimon kylätalo
13:00 – 14:00                                                                           Kantomaanpään koulu
14:30 – 15:30                                                                           Meltosjärven koulu  
16:00 - 17.00                                                                            Pessalompolon kylätalo


Kotiäänestys

Vaalilain 46 § 3 mom:in mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa, sen mukaisesti kuin 55 §:ssä säädetään, äänestää ennakolta
kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen koti-
kunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun
kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoi-
tettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen koti-
kunnakseen. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnan sihteerille

- tiistaina 28.03.2017 klo 16:00 mennessä

Ilmoituksen voi tehdä joko kirjallisesti tai puhelimitse 040-506 2617 Juha Mäki. Kunnan-
virastosta on saatavana lomakkeita ilmoittautumista varten. Ilmoituksen voi tehdä äänes-
täjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Laitosäänestys

Laitosäänestykset suoritetaan vaalitoimikunnan toimesta laitosten kanssa erikseen
sovittavina ajankohtina. Laitosäänestyspaikkoja ovat: Terveyskeskus, palvelutalo,
ent. Lantonvainion vanhainkoti ja Ylitornion vankila.

Ylitornion kunnan keskusvaalilautakunnan käyntiosoite on Alkkulanraitti 55,
95600 YLITORNIO. Lisätietoja saa tarvittaessa Juha Mäeltä puh. 040-506 2617.

Ylitorniolla 22.03.2016
Keskusvaalilautakunta