Palaa edelliselle sivulle

Nuorten kesätyöpaikat ovat haettavissa

Ohjeistus kesätyösetelin käyttöön

Kesätyösetelin ehdot (tiedoksi työnantajalle ja työntekijälle)

 • Kesätyöseteli-järjestelmä koskee vuosina 1994–2001 syntyneitä Ylitorniolaisia koululaisia ja
  opiskelijoita (tulee olla kirjat Ylitorniolla). Peruskoulunsa päättävät (Hox vaikka nuori olisi
  2001 syntynyt, mutta ei pääse vielä peruskoulusta, ei ole oikeutettu kesätyöseteliin).
 • Ylitornion kunnan maksama tuen määrä on 100€/vko. Peruskoulunsa päättävät saavat
  työskennellä tuella enintään 2 viikkoa ja vanhemmat enintään 3 viikkoa.
 • Nuorelle annetaan vain yksi kesätyöseteli, joten tuen saa vain yhteen työpaikkaan.
 • Työntekijälle eli nuorelle maksettava palkka on vähintään 230 €/vko, mikä sisältää
  lomakorvauksen.
 • Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota nuorta työntekijää koskeviin
  turvallisuusmääräyksiin. Esim. Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998 ja
  Valtioneuvoston asetukseen nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista
  töistä (15.6.2006).
 • Työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Nämä
  vastuut eivät siirry missään tilanteessa Ylitornion kunnalle.
 • Tukea maksetaan 1.6.2017–30.9.2017 välisenä aikana työllistetyistä nuorista.

Kesätyösetelin käyttö

 • Kunta antaa ehdot täyttävälle nuorelle kesätyösetelin, jonka yritys/yhdistys/seurakunta
  tai kunnan laitos tai lautakunta täyttää ja allekirjoittaa.
 • Kesätyösetelin voi hakea Nuorisotoimistosta Kunnantalolta tai kunnan www-sivuilta.
 • Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen työnantajan täyttämän ja työntekijän
  palkanmaksusta kuittaaman tilityslomakkeen perusteella. Tilityslomake annetaan
  kesätyösetelin yhteydessä työnantajalle. Tilityslomake on toimitettava 30.10.2017
  mennessä nuorisotoimistoon Kunnantalolle.
 • Kunnan toimipisteeseen töihin tulevat toimittavat verokortin Nuorisotoimistoon.
  Yksityisille/yrityksiin töihin menevät toimittavat verokortin työnantajalle.
 • Ottakaa mieluusti kesätyösetelistä kopiot itsellenne ja työnantajalle (käy
  työsopimuksesta). Pyytäkää itsellenne myös työtodistus kesätöistä.


 Tiedustelut: Nuorisotoimi puh. 0400 220 309
 LOMAKKEIDEN PALAUTUS VAIN NUORISOTOIMISTOON KUNNANTALOLLE