Palaa edelliselle sivulle

Lomakkeet

Tälle sivulle on koottu kunnan palveluita koskevia lomakkeita. Ohjeet lomakkeiden täyttöön löytyvät lomakkeista.

Kaikki lomakkeet voi palauttaa joko paperisina lomakkeessa merkittyyn osoitteeseen tai sähköisesti Asiointitili-palvelun liitetiedostona. Lomakkeet, jotka on suunniteltu täytettäväksi helposti sähköisesti, on merkitty erikseen. Asiointitilin kautta lähetettäessä hakemuksia ei tarvitse erikseen allekirjoittaa, sillä Asiointitili-palveluun tunnistautuminen riittää allekirjoitukseksi. Asiointitili-palvelun toteutuksesta ja ohjeista vastaa valtiokonttori.

Sosiaalipalvelut

Vammaispalveluhakemus
Kuljetuspalveluhakemus (vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset)
Tukipalveluhakemus
Omaishoidon tukihakemus
 Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus (paperiversio)


Asumispalvelut

 

Asuntohakemus (sähköinen lomake)

Asuntohakemus (paperiversio)


Tekninen toimi

Rakennuslupahakemus
Selvitys naapurin kuulemisesta rakennus- ja toimenpidelupahakemuksen johdosta
Hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi
Rakennushankeilmoitus
Suunnittelutarveratkaisu/poikkeamishakemus
Jätevesiavustus 2011


Kulttuuritoimi

Avustushakemus

Tornionlaakson neuvoston kulttuuriavustushakemus

Tornionlaakson neuvoston avustuksen hakuohjeet


Nuorisotoimi

Nuorisotoimen erityis- ja kohdeavustushakemus
Nuorisotoimen erityis- ja kohdeavusuksen avustusohjeet
Kesätyöseteli
Kesätyösetelitilitys
Ohjeistus kesätyösetelin käyttöön
Aamu- ja iltapäivätoimintahakemus
Aamu- ja iltapäivätoiminta/esitietolomake


Liikuntatoimi

Liikuntajärjestöjen avustushakemus

Kuntotalon vakiovuorohakemus


Varhaiskasvatus

Päivähoitohakemus (suunniteltu täytettäväksi sähköisesti)
Päivähoitomaksun määräytymisen tuloselvitys (suunniteltu täytettäväksi sähköisesti)
Ilmoittautuminen esiopetukseen (suunniteltu täytettäväksi sähköisesti)

Tiedustelu päivähoidon tarpeesta 1.8.2016 - 31.7.2017  Huom. koskee vain jo kunnallisessa päivähoidossa olevia. Viimeinen palautuspäivä 31.3.2017. (suunniteltu täytettäväksi sähköisesti)


Koulutoimi

Kannustinraha- ja matka-avustushakemus (hakuaika lokakuussa)
Poissaoloanomus

 

Lomituspalvelut

              Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemus
   Maatalousyrittäjän vuosilomahakemus
   Ilmoitus maatalousyrityksen tiedoista vuosiloman hakemista varten

Muut lomakkeet