Palaa edelliselle sivulle

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammahuollon tarkoituksena on edistää ja tukea kehitysvammaisten ja perheiden hyvinvointia ohjaamalla käyttämään ensisijaisesti normaalipalveluja ja tarjoamalla laadukkaita erityispalveluja kotikunnassa.

Toiminnan sisällöllinen ajatus on tarjota jokaiselle yksilöllistä ja kehittävää työtä ja toimintaa, oman elämän suunnittelua ja rohkaista sen itse ohjaamiseen, tukea ja ohjausta itsenäiseen ja tasa-arvoiseen elämään omassa elinympäristössä.

Anna-Maija Rautio
vammaispalveluiden ohjaaja
Mellantie, 95600 Ylitornio
puh. 0400 220 384
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi


Kehitysvammahuollon palveluja ovat:
* asuntola
* kotihoidon ohjaus
* Jokipajun päiväkeskus: työtoiminta, ohjattu toiminta
* perhehoito
* laitoshoito


Kehitysvammaisten asuntola
Ylitornion keskustassa sijaitsee kehitysvammaisten asuntola, jossa on 13 kehitysvammaiselle asunto. Asuntolassa on myös tilapäishoitopaikkoja kotona hoidettaville kehitysvammaisille hoitajan lomien ajalle. Tilapäishoidon tarpeesta tulee sopia toimintakeskuksen johtajan kanssa.

Elämä asuntolassa on mahdollisimman normaalia kotielämää, jolloin kaikki kotityöt ym. päivittäiset askareet asukkaat hoitavat itse ohjaajien opastamana ja tukemana. Asuntolaan otetaan asukkaaksi kehitysvammainen, joka ei tule toimeen normaalissa asunnossa tukipalvelujen turvin, vaan tarvitsee enemmän apua. Asuntolassa on yövalvonta.

Kotihoidon ohjaus
Kotihoidon ohjaus on tarkoitettu tukemaan ja auttamaan kehitysvammaista ja hänen perhettään kotona. Kehitysvammaohjaaja tekee tarvittaessa kotikäyntejä.

Jokipajun päiväkeskus
Päiväkeskus tarjoaa kehitysvammaisille työtä ja päivätoimintaa. Tavoitteena on kehittää kehitysvammaisten toimintakykyä, ammattitaitoa sekä itsenäistä selviytymistä jokapäiväisistä toiminnoista ja laajentaa kehitysvammaisten elämänpiiriä ja parantaa elämänlaatua.

Päiväkeskuksen käyttäjiä ovat kehitysvammaisten lisäksi vammaisryhmät ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Päiväkeskus on avoinna maanantaista perjantaihin.

Päiväkeskuksessa toimii myös omaishoidon hoivaparkki ja ikäihmisille Aapelin porinapirtti.


Ohjattu toiminta
Ohjatussa toiminnassa tärkeintä ei ole tuotos vaan osallistuminen, yhteinen tekeminen ja sen kautta oppiminen ja säännöllisen rytmin kokeminen. Ohjattu toiminta on viriketoimintaa, askartelua ja aktiivista yhdessä toimimista.

Työtoiminnat
Työtoiminta tapahtuu toimintakeskuksessa ohjaajien opastamana. Kuntouttavat työtoiminnat tarjoavat pysyvät tai tilapäisetn työpaikat kehitysvammaisille, psyykkisesti työrajoitteisille. Avotyötoiminnassa työpaikat ovat kunnan eri toimipisteissä sekä yksityisillä, joissa he tekevät omia taitojaan vastaavia tehtäviä.

* tekstiilityö: kudonta ja ompelu
* puutyöt
* alihankintatyöt
* siivous ja keittiötyöt päiväkeskuksessa

Perhehoito
Perhehoidon tavoitteena on kodinomaisen ja läheisiin ihmissuhteisiin perustuvan hoidon antaminen kehitysvammaisille. Asuminen voi olla pysyvää tai tilapäistä. Kehitysvammainen, joka tarvitsee ympärivuorokautista palvelua, voidaan sijoittaa perhehoitoon. Perhehoitajat eivät ole palvelusuhteessa kuntaan, vaan toimeksiantosopimuksen perusteella.

Laitoshoito
Kehitysvammaisten laitoshoidon Ylitornion kunta ostaa Kolpeneen palvelukeskuksesta.

 

Vammaisneuvosto
Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Kunnanhallitus on nimennyt toimikaudelle 2013-2016 vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi vammaisneuvostossa on edustettuna riittävä määrä vammaisjärjestöjen edustajia.

Vammaisneuvoston kunnan/järjestöjen edustajat toimikaudelle 2013-2016:

Matti Häggman, Ylitornion invalidit ry/vammaisneuvoston puheenjohtaja   puh.0400505261, mattihaggman@gmail.com
Maria Viiri, Kehtiysvammaisten tuki ry   puh.044335303, maria@viiri.fi
Maarit Lehtosalo, Ylitornion näkövammaiset ry   puh.0404120457, maarit.lehtosalo@pp.inet.fi
Veikko Mikkola, Ylitornion reuma- ja tules ry   puh.0505313560, veika.mikkola@pp.inet.fi
Esa Korhonen, Ylitornion omaishoitajat ry  puh.0505340815
Paavo Horneman, Ylitornion kuulo ry   puh.0409004648
Asta Väisänen, Ylitornion mielenterveysyhdistys ry   puh.0505659572, vaisanen.asta@gmail.com
Risto Väisänen, Ylitornion sydänyhdistys ry   puh.0505659572, vaisanen.risto@gmail.com
Anja Pulkkinen, Ylitornion syöpäkerho   p.0400688617, anja.pulkkinen@pp2.inet.fi
Vuokko Vakkuri, kunnanhallituksen nimeämä (varajäsen Rauha Turunen) puh.050543617, vuokko.vakkuri@ylitornio.fi
Reeta Laitinen, kunnanhallituksen nimeämä (varajäsen Jouni Ollikkala) puh.0504915825, reeta-laitinen@ylitornio.fi
Raimo Keskitalo, kunnanhallituksen nimeämä (varajäsen Lauri Sainmaa) puh.0405236960, raimo.keskitalo@gmail.com
Anna-Maija Rautio, vammaispalveluiden ohjaaja, sihteeri   puh.0400220384, anna-maija.rautio@ylitornio.fi