Palaa edelliselle sivulle

YLITORNION TERVEYSKESKUS

Asiakasmaksut 1.1.2017

*= kartuttavat maksukattoa

Lääkärin vastaanotto:

-*Käyntimaksu (3)kolmelta ensimmäiseltä käynniltä 18,60

- alle 18-vuotiaalle ja veteraaneille käynti on maksuton

Päivystyskäyntimaksu keskussairaalan hinnaston mukaisesti

-*peritään jokaiselta käynniltä arkisin klo 20.00 – 8.00  välisenä aikana sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä

- alle 18-vuotiaalta maksua ei peritä

Maksut lääkärintodistuksista:

- A-todistus maksuton

- Nuorison terveystodistus maksuton

- B1-Lääkärinlausunnot päivärahaa, Kelan kuntoutusta ja lääkehoidon erityiskorvaavuuden hakemista varten on maksuton

- Ajokorttitodistus 55,10

- Muut B1-lausunnot ja lääkärin- ja hammaslääkärin todistukset 42,30

Hoitopäivämaksu vuodeosastolla:

-*Lyhytaikainen laitoshoito/hoitopäivä 44,00

- Maksukaton ylittymisen jälkeen 20,40

- Pitkäaikainen laitoshoito on maksukyvyn mukainen, käyttövaroiksi tulee jäädä vähintään 107,00

*Päivä- ja yöhoidon maksu 20,40

*Fysioterapia, käyntikerta 10,20

Fysioterapia, kuntosalin käyntikerta 2,90

*Kuntoutushoito vammaiselle henkilölle vuodeosastolla 15,20

*Sarjassa annettava hoito, enintään 45 kertaa/vuosi 10,20

Tilapäinen kotisairaanhoito:

- lääkäri/hammaslääkäri 17,10

- muu henkilö 10,70

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotisairaanhoidosta on tulorajojen mukainen maksu

Maksukatto 691,00

Peruuttamaton käyntimaksu, sakkomaksu 15 v täyttäneelle 51,40

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito:

- Perusmaksu - lääkäri 11,80

- suuhygienisti 9,20

- Lisäksi tutkimuksesta ja hoidosta asiakasmaksuasetuksen toimenpideluokituksen mukainen maksu korotettuna  5 %:lla vuoden 2016 maksusta

Sairaalan poliklinikkamaksu keskussairaalan mukaisesti

Päivitetty 30.12.2016

Perusturvalautakunta 19.12.2016 § 87