Palaa edelliselle sivulle

Kotisairaanhoito


Kotisairaanhoitoa voivat saada asiakkaat, jotka alentuneen toimintakykynsä, sairauden tai vamman vuoksi eivät kykene käyttämään kodin ulkopuolisia palveluita. Kotisairaanhoidon tavoitteena on auttaa vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita asiakkaita selviytymään kotona mahdollisimman pitkään asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Sekä mahdollistaa, että asiakas voi kuolla kotonaan hänen niin halutessaan.

Yhteystiedot

Vanhus- ja hoitotyön johtaja Maarit Lahtela 

puh. 040 572 7361

etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

Sairaanhoitaja Milla Jansson

puh. 0400 290 137

etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

Alueet: Purasenvaara – Aavasaksa – Kuuroskoski – Aittamaanpää – Kuivakangas – Kaulinranta – Tengeliö – Pohjois-Portimo

 

Sairaanhoitaja Marja Palokangas

puh. 040 720 4687

etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

Alueet: Taroniemi – Kopanmäki - Kirkonkylä - Nuotioranta - Armassaari - Kainuunkylä - Väystäjä – Pekanpää

 

Sairaanhoitaja Maarit Mesilaakso / sijainen Tarja Heikka

puh. 040 5727 358

etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

Etelä-Portimojärvi, Kallijoki, Törmäsjärvi, Mellakoski, Mellajärvi

Terveydenhoitaja Tuula Vettenranta

puh. 0400 188 187

sähköposti: tuula.vettenranta@ylitornio.fi

Alueet: Meltosjärvi, Raanujärvi, Jolanki, Pessalompolo, Lohijärvi, Pakisjärvi, Kantomaanpää.Mellakoski, Törmäsjärvi

Kotisairaanhoidon kotikäynnit

Kotisairaanhoito on eriytetty hoitajien osalta muusta neuvolatoiminnasta 1.9. 2004 alkaen, paitsi Meltosjärvellä jatkuu väestövastuinen toiminta. Lääkärit toimivat väestövastuisesti.

Kotikäyntipyyntö voi tulla asiakkaalta, omaiselta, lääkäriltä, sairaalasta, kotipalvelusta ym. yhteistyötaholta.

Kotisairaanhoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä.

Tilapäinen kotisairaanhoito

 • kotikäynti ilman ennalta laadittua hoito- ja palvelusuunnitelmaa
 • hoidontarve on tilapäinen

Säännöllinen kotisairaanhoito

 • hoidontarve on jatkuvaa
 • hoidon tarpeesta tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma vastaamaan asiakkaan tarpeita.

Suunnitelma tehdään yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja hänen hoitoonsa osallistuvien eri yhteistyötahojen kanssa.

Kotikäynneillä kotisairaanhoitaja:

 • kartoittaa asiakkaan hoidon- ja avuntarpeen
 • seuraa ja arvioi asiakkaan psyykkistä ja fyysistä vointia
 • antaa terveysneuvontaa ja itsehoidonohjausta
 • suorittaa sairaanhoidollisia toimenpiteitä (esim: lääkkeiden jako, injektioiden anto, verenpaineseuranta, laboratorionäytteidenotto, haavan hoito, ompeleiden poisto, korvien huuhtelu)
 • toteuttaa lääkärin määräämää hoitoa
 • arvioi apuvälineiden tarvetta ja hankkii ne tarvittaessa
 • ohjaa lääkärinvastaanotolle tarvittaessa
 • saattohoito
 • tukee ja ohjaa asiakkaan omaisia ja hoitajia

 

Hoitotarvikkeet

Hoitotarvikkeiden ilmaisjakeluun ovat oikeutettuja ainoastaan säännöllisen kotisairaanhoidon asiakkaat.

Inkontinenssivaippojen ilmaisjakelu on asiakaskohtainen. Ilmaisjakelu ei koske Tena Lady-tuotteita eli ”tippavaippoja”. Päätöksen tekee kotisairaanhoitaja asiakkaan sairauksien, yleisvoinnin sekä kokonaistilanteen perusteella. Kotisairaanhoitaja määrittää yhdessä asiakkaan kanssa inkontinenssivaippojen tarpeen ja tekee ensimmäisen kolmen kuukauden tilauksen. Vaipat kuljetetaan asiakkaan kotiosoitteeseen.

Kotisairaanhoidon maksut

Kotisairaanhoidon käynnit ovat maksullisia:

 • Säännöllisessä kotisairaanhoidossa tehdään asiakkaan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan annettavat palvelut ja niihin kuluva aika. Maksu määräytyy perheen koon, tulojen ja annettavien palvelujen määrän mukaan. Jos asiakas saa sekä kotisairaanhoitoa että kotipalvelua, huomioidaan maksussa molempien palvelujen määrä. Laskutus suoritetaan kuukausittain.
 • Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään 10,20 euroa kotikäynniltä.