Palaa edelliselle sivulle

Sosiaali- ja Potilasasiamies


Sosiaali- ja Potilasasiamiestoiminta on organisoitu seutukunnallisesti. 

Potilasasiamiesasiat hoitaa Länsi-Pohjan Mielenterveysseura.

Yhteystiedot

Kriisikeskus Turvapoiju
Etelärantakatu 6, 94100 Kemi
Sosiaali- ja potilasasiamies Satu Peurasaari
Puh. 040 572 3793

Tapaamiset potilasasiamiehen kanssa tulee sopia aina etukäteen.

Jos olet tyytymätön hoitoon, kohteluun tai palveluun; pyri aina ensisijaisesti keskustelemaan tyytymättömyydestäsi
asianosaisen yksikön kanssa. Asiat selviävät parhaiten ja nopeimmin siellä missä ne ovat tapahtuneetkin.
Potilaan oikeudet

Muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen teko
Jos tyytymättömyys ei selviä keskustelemalla, potilas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen terveyskeskuksen
vastaavalle lääkärille.

  • muistutus on helppo ja nopea keino ilmaista mielipiteitä
  • muistutus antaa hoitavalle yksikölle tilaisuuden korjata nopeasti epäkohtia
  • potilas saa vastauksen korjaavista toimenpiteistä kuukauden kuluessa
  • tarvittaessa järjestetään keskustelutilaisuus asianosaisten kesken
  • muistutuksesta ei tehdä merkintää potilasasiakirjoihin

Jos muistutusta tehtäessä ilmenee, että on kyse potilasvahingosta tai vahingonkorvauksesta, potilasasiamies auttaa
vireillepanossa. Muistutuksen tekeminen ei rajoita oikeutta kannella hoidosta tai kohtelusta terveydenhuoltoa valvoville
viranomaisille.

Potilasvakuutus korvaa potilaalle sairauden- tai terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista potilasvahingoista.
Potilasvakuutuskeskus

Lääkevahinkovakuutus korvaa lääkkeen aiheuttamista odottamattomista sairauksista tai vammasta aiheutuneista
kustannuksista.

Päivitetty 28.1.2013