Palaa edelliselle sivulle

Vammaispalvelu

Vammaispalvelulain tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Vammaispalvelulain mukaisia etuuksia voivat hakea henkilöt, joilla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalvelulaki on toissijainen eli tämän lain mukaisia palveluluita ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluita ja etuuksia muun lain nojalla.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja haetaan kirjallisesti tarkoitukseen varatulla lomakkeella, joita saa sosiaalitoimistosta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto sekä selvitys palvelusta aiheutuvista kustannuksista. Lataa vammaispalvelu- ja kuljetuspalveluhakemus Lomakkeet-sivulta

Erityinen velvollisuus kunnalla on

  • järjestää vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, tulkkipalvelut ja palveluasumisen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.
  • korvata asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset
  • henkilökohtainen apu


Kunta voi myös järjestää seuraavia määrärahasidonnaisia vammaispalvelulain mukaisia palveluja

  • sopeutumisvalmennus, päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, vaate- ja erityisruokakustannukset


Vammaispalvelulain mukaisia palveluja hoitavat:

Eeva Leukumaa
perusturvajohtaja
Puh. 0400 191824
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

Jaana Kallo
sosiaalityöntekijä
Puh. 040 5049845
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

 

Vammaisneuvosto
Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Kunnanhallitus on nimennyt toimikaudelle 2013-2016 vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi vammaisneuvostossa on edustettuna riittävä määrä vammaisjärjestöjen edustajia.

Vammaisneuvoston kunnan/järjestöjen edustajat toimikaudelle 2013-2016:

Matti Häggman, Ylitornion invalidit ry/vammaisneuvoston puheenjohtaja puh.0400505261, mattihaggman@gmail.com
Maria Viiri, Kehtiysvammaisten tuki ry puh.044335303, maria@viiri.fi
Maarti Lehtosalo, Ylitornion näkövammaiset ry puh.0404120457, maarit.lehtosalo@pp.inet.fi
Veikko Mikkola, Ylitornion reuma- ja tules ry puh.0505313560, veika.mikkola@pp.inet.fi
Esa Korhonen, Ylitornion omaishoitajat ry puh.0505340815
Paavo Horneman, Ylitornion kuulo ry puh.0409004648
Asta Väisänen, Ylitornion mielenterveysyhdistys ry puh.0505659572, vaisanen.asta@gmail.com
Risto Väisänen, Ylitornion sydänyhdistys ry puh.0505659572, vaisanen.risto@gmail.com
Anja Pulkkinen, Ylitornion syöpäkerho p.0400688617, anja.pulkkinen@pp2.inet.fi
Vuokko Vakkuri, kunnanhallituksen nimeämä (varajäsen Rauha Turunen) puh.050543617, vuokko.vakkuri@ylitornio.fi
Reeta Laitinen, kunnanhallituksen nimeämä (varajäsen Jouni Ollikkala) puh.0504915825, reeta-laitinen@ylitornio.fi
Raimo Keskitalo, kunnanhallituksen nimeämä (varajäsen Lauri Sainmaa) puh.0405236960, raimo.keskitalo@gmail.com
Anna-Maija Rautio, vammaispalveluiden ohjaaja, sihteeri puh.0400220384, anna-maija.rautio@ylitornio.fi