Palaa edelliselle sivulle

Meän Opisto on Tornionlaakson seutukunnan, Ylitornion ja Pellon kuntien yhteinen seutuopisto. Meän Opisto on aloittanut toimintansa 2011, kun Ylitornion ja Pellon kansalaisopistot yhdistettiin yhteiseksi seutuopistoksi. Isäntäkuntana Meän Opistossa on Ylitornio, joka huolehtii opiston taloudesta ja hallinnosta. Palvelupiste löytyy molemmista kunnista. Opiston rehtorina toimii Ylitornion sivistystoimenjohtaja Petri Pasanen. Lisäksi Ylitornion toimistossa työskentelee Marja-Leena Laitinen ja Pellossa Suvi Ratavaara.

Meän Opisto tarjosi v. 2015 lähes 7100 opetustuntia, joista taiteen perusopetusta 114 tuntia. Kurssilaisia oli n. 3900. Opetustunteja järjestetään koko toiminta-alueella. Päätoimisia opettajia opistossa on viisi, joista yksi toimii samalla opiston suunnittelijaopettajana. Tuntiopettajia opistossa on n. 50. Opetuksessa painottuu taideaineet, kädentaidot ja kielet. Viime vuosina erityisesti liikuntaan ja terveyteen liittyvien kurssien suosio on ollut kasvussa. Yleisin toimintamuoto on ollut kerran viikossa toimivat ryhmät.

Meän Opisto toimii aktiivisesti ympäristössään ja edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvoisuuden ja moniarvoisuuden toteutumista. Opiston opinnot ovat yleissivistyksellisiä, harrastuksellisia ja yhteiskunnallisia opintoja. Opinnot voidaan järjestää lyhyinä intensiivikursseina ja päiväopiskeluina, mutta myös iltaopintoina. Opinnot kuitenkin painottuvat pitkäkestoisiin, koko opintovuoden kestäviin vapaatavoitteisiin opintoihin. Opiston opinnot eivät ole tutkintotavoitteisia, eikä niiden sisältöä määritellä lailla, vaan opintoja toteutetaan paikallisten sivistystarpeiden pohjalta. Meän Opisto muiden opistojen tavoin määrittelee itsenäisesti toimintansa ja tavoitteensa, sekä vastaa toiminnan kehittämisestä.