Palaa edelliselle sivulle

Lasten päivähoito

Lasten päivähoidosta annetun lain mukaan kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on äidin tai isän vanhempainrahakauden päätyttyä oikeus kunnalliseen päivähoitoon. Kunnallisia päivähoitomuotoja ovat päiväkoti ja perhepäivähoito. Päivähoidon vaihtoehtona perhe voi valita lasten kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen. Tukimuodoista saa tietoa Kelasta ja Kelan paikallistoimistosta.

Päivähoidon tehtävänä on tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään järjestämällä vaihtoehtoisia päivähoitopalveluja ja tarjota lapsille heidän kehitystasoaan vastaavaa toimintaa ja oppimiskokemuksia. Jos lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta, tulee lapsella olla erikoislääkärin tai muun asiantuntijan lausunto. Kuntouttava varhaiskasvatus suunnitellaan vanhempien ja moniammatillisen asiantuntijaryhmän yhteistyönä.

Päivi Yliniva
Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio
Puh. 0400 220368
paivi.yliniva@ylitornio.fi