Palaa edelliselle sivulle

Kuntakeskustan kehittäminen

Keskustan kehittämisen perustavoite on sen vetovoiman lisääminen, kilpailuaseman parantaminen ja elinvoimaisen ja viihtyisän ympäristön rakentaminen liike-elämälle, asumiselle ja palveluille. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota kansalaisten esteettömän liikkumisen mahdollistamiseen. Alueelle rakennetaan eri-ikäisille sovletuvia lähiliikuntapaikkoja

Hankkeessa kehitetään myös kunnan toiminnallista ja visuaalista ilmettä.

Projektin toiminta-aika: 

Projektin kokonaisbudjetti.

Lisätietoja: tekninen johtaja Jarmo Jaako 040 584 4046