Palaa edelliselle sivulle

Aavasaksan mäkikeskus

Aavasaksan mäkikeskuksen esiselvitys piirustuksineen on luettavissa pdf-muodossa. Myös esittelyvideo on nyt ladattavissa!

Ski Jumping Stadium Of Aavasaksa: Preliminary Report
1
Aavasaksan mäkikeskus: Esiselvitys
1
Aavasaksa Backanläggning: Förundersökning
1
Skisprunganlage Aavasaksa Vorgrunndlagen

1
Yleiskaavan muutos | Yleiskaavan muutoksen selostus
Luontoselvitys | Maisemaselvitys
Palvelutarpeet
Vaikutusten arviointi
Perhos-selvitys 2008
- - linkki.jpg Skijumping Hill Archive | Aavasaksa


TORNIONJOEN YLEISKAAVAN MUUTOS - AAVASAKSAN MÄKIKESKUS

Ylitornion kunta laatii Tornionjoen yleiskaavan muutosta Aavasaksan mäkikeskuksen alueelle.

Yleiskaavan muutosehdotus asetetaan 29.11.2012-7.1.2013 väliseksi ajaksi MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville Ylitornion kunnan ilmoitustaululla.

Kaavaehdotukseen voi tutustua myös kunnan internetsivuilla osoitteessa www.ylitornio.fi.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.
Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänä oloajan päättymistä osoitteella;
Ylitornion kunta, Kunnanhallitus, PL 38, 95610 Ylitornio

Ylitornio 29.11.2012

Ylitornion kunta
Kunnanahllitus


Aavasaksan mäkikeskus esittelyvideo