Palaa edelliselle sivulle

Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuki

Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan.

Starttirahaa voit saada, mikäli työtön työnhakija tai siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä.

TE-toimisto myöntää starttirahan, kun tuen saamisen edellytyksiä ovat täyttyneet:
- kyseessä on päätoiminen yrittäjyys
- yrittäjäksi aikovalla on riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan
- yrityksellä on mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan
- kun tuki on tarpeellinen toimeentulon kannalta
- kun yritystoiminta aloitetaan sen jälkeen, kun tuki on myönnetty!

Starttirahaa haetaan TE-toimiston verkkopalvelusta - Asioi verkossa osiosta.


www.te-palvelut.fi